مدیریت منابع انسانی- آموزش ضمن خدمت کارکنان
معرفی پرسنل

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  به واحد اداره آموزش و توسعه  خوش آمدید
 
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
نام ونام خانوادگی : حسین اسماعیلی
سمت : سرپرست اداره آموزش و توسعه
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
تلفن تماس : ۳۳۰۱۸۴۴۹
آدرس الکترونیکی :
نام ونام خانوادگی : مهندس داوود حیدری
سمت :
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
تلفن تماس : ۳۳۰۱۸۴۴۸
آدرس الکترونیکی :
نام ونام خانوادگی :  سیاوش رفیعی
سمت : کارشناس آموزش
مدرک تحصیلی : کارشناسی
تلفن تماس : ۳۳۰۱۸۴۴۷

آدرس الکترونیکی :
نام ونام خانوادگی :
سمت :
مدرک تحصیلی :
تلفن تماس :
آدرس الکترونیکی :
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت منابع انسانی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=48.5565.10161.fa
برگشت به اصل مطلب