مدیریت منابع انسانی- دوره آموزشی توجیهی بدوخدمت
برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  اجرای دوره توجیهی بدو خدمت

  در راستای اجرای بخشنامه ابلاغی از وزارت متبوع مبنی بر برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت برابر بسته آموزشی ارسالی ، مدیریت توسعه سرمایه انسانی ( واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان) اقدام به برنامه ریزی و اجرای دوره فوق از اردیبهشت ماه سالجاری جهت کارکنان پیمانی خود نموده است ، از کلیه کارکنان پیمانی که دوره مذکور را طی ننموده اند تقاضا می شود جهت اخذ CD آموزشی و معرفی نامه به واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه مراجعه نمایند ، با توجه به اینکه طبق بخشنامه صدرالاشاره تمدید قرارداد کارکنان قراردادی نیز منوط به طی دوره توجیهی بدو خدمت  می باشد ، لذا در فاز دوم اجراء ، کارکنان قراردادی نیز مشمول این طرح خواهند شد .

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت منابع انسانی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=48.7385.11176.fa
برگشت به اصل مطلب