معاونت توسعه مدیریت و منابع- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تلفن تماس : 33018140 - 024

آدرس پستی : زنجان - ضلع شمالی بلوار آزادی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=5.11545.24548.fa
برگشت به اصل مطلب