امور مالی- اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

                                             AWT IMAGE

همکاران بازنشستگان و موظفین جهت دریافت فیش حقوق خود وارد سایت بازنشستگی شوید ( کلیک روی عکس سازمان بازنشستگی)

                                              مدیریت امور مالی دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه امور مالی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=51.7396.15202.fa
برگشت به اصل مطلب