امور مالی- اخبار و اطلاعیه ها
مراسم گرامیداشت روز حسابدار برگزار گردید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مراسم گرامیداشت روز حسابدار مراسمی درمورخه 15 آذر ماه 95 به منظور گرامیداشت و تقدیر و تشکر از زحمات حسابداران دانشگاه علوم پزشکی زنجان با حضور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار گردید.

در این مراسم معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ضمن تبریک روز حسابدار از زحمات بیدریغ و مخلصانه حسابداران دانشگاه تقدیرو تجلیل به عمل آورند

نشانی مطلب در وبگاه امور مالی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=51.7396.25671.fa
برگشت به اصل مطلب