فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی- امکانات و فضاهای پژوهشی
امکانات پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 آزمایشگاه آموزشی – پژوهشی فارماکوگنوزی به مساحت 160 مترمربع و ظرفیت 50 دانشجو

    

 نام دستگاه : میکروسکوپ نوری

 مدل دستگاه: 

 شرکت سازنده: Zeiss

 کشور سازنده: آلمان

مشخصات دستگاه: بزرگنمایی 10-40-100 برابر نمونه ها

کاربرد دستگاه: مشاهده نمونه های میکروسکوپی
 
AWT IMAGE

 نام دستگاه: روتاری

 شرکت سازنده: IKA-WERKE

 مدل دستگاه:RV05 BASIC

 کشور سازنده:  ژاپن

 مشخصات دستگاه: محدوده دمایی حرارت 50-250 درجه سانتیگراد

 کاربرد دستگاه: حذف حلال در مواد شیمیایی به طریقه تبخیر
 

AWT IMAGE

 نام دستگاه: سانتریفیوژ

 مدل دستگاه: 2041 centrifuge

 شرکت سازنده: centurion scientific ltd

 کشور سازنده: انگلیس

 مشخصات دستگاه: حداکثر سرعت 6000 Rpm

 کاربرد دستگاه: سانتریفوژ کردن نمونه ها 

AWT IMAGE

 نام دستگاه: کلونجر

 مدل دستگاه: 

 شرکت سازنده: گلدیس

 کشور سازنده: ایران

 مشخصات دستگاه: تنظیم دما 1 تا 10 درجه

 کاربرد دستگاه: اسانس گیری از نمونه های گیاهی معطر و دارای اسانس روغنی

AWT IMAGE

 نام دستگاه: سوکسله

 مدل دستگاه: 

 شرکت سازنده: Electrothermal

 کشور سازنده:  انگلیس

 مشخصات دستگاه: تنظیم دما 1 تا 10 درجه

 کاربرد دستگاه: حرارت دادن و اسانس گیری از نمونه های گیاهی معطر و دارای اسانس روغنی

AWT IMAGE

 نام دستگاه: فیتوترون

 مدل دستگاه: 

 شرکت سازنده: نور صنعت

 کشور سازنده: ایران

 مشخصات دستگاه: تنظیم دما  تا 65 درجه و رطوبت تا 100% و نور با تنظیم 24 ساعته 

 کاربرد دستگاه: ایجاد شرایط مناسب رشد برای نمونه های گیاهی مورد استفاده برای کشت سلولهای گیاهی

AWT IMAGE

 نام دستگاه: TLC

 مدل دستگاه: Axiovert 40C

 شرکت سازنده: CAMAG

 کشور سازنده: آلمان

 مشخصات دستگاه: جداسازی ترکیبات مواد شیمیایی با استفاده از کروماتوگرافی کاغذی

کاربرد دستگاه: جداسازی اجزای تشکیل دهنده مواد شیمیایی
AWT IMAGE

 نام دستگاه: شوف بالن

 مدل دستگاه:

 شرکت سازنده: Electrothermal

 کشور سازنده: انگلیس

 مشخصات دستگاه: تنظیم دما 1 تا 10 درجه

کاربرد دستگاه: حرارت دادن
 
AWT IMAGE

 نام دستگاه: آب مقطر گیر

 مدل دستگاه: 

 شرکت سازنده: فاطر الکترونیک 

 کشور سازنده: ایران

کاربرد دستگاه: گرفتن آب مقطر یک بار تقطیر
 
AWT IMAGE

 نام دستگاه: آون

 مدل دستگاه: UNB 400

 شرکت سازنده: memmert

 کشور سازنده: آلمان

 مشخصات دستگاه: ظرفیت آن 22 لیتر میباشدومحدوده دمایی آن از20 تا220 درجه سانتیگراد می باشد.

کاربرد دستگاه: استریل کردن شیشه آلات وظروف
 
AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=53.2127.2924.fa
برگشت به اصل مطلب