نانو فناوری دارویی- مدیر گروه
مدیر دپارتمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  دکتر سعید قنبرزاده

  دکتری حرفه ای داروسازی،دکتری تخصصی فارماسیوتیکس

  تلفن: 33473635-024 داخلی 326

  پست الکترونیکی: ghanbarzadehszums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه نانو فناوری دارویی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=57.2132.7521.fa
برگشت به اصل مطلب