نانو فناوری دارویی- هیات علمی
هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

دکتر سعید قنبرزاده
مدیر گروه

دکتر مهرداد حمیدی دکتر زهرا کرمی  دکتر عزیز ملکی

AWT IMAGE

دکتر حسین دانافر

دکتر حمیدرضا خیری منجیلی

نشانی مطلب در وبگاه نانو فناوری دارویی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=57.2644.2404.fa
برگشت به اصل مطلب