دفتر توسعه آموزش پزشکی- معرفی واحد
معرفی واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/18 | 
معرفی

 واحد دانش پژوهی آموزشی یکی از واحدهای زیر مجموعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می‌باشد که هدف آن انجام فعالیت در جهت حل یک مسئله مشخص در حوزه آموزش می‌باشد. از طرف دیگر دانش پژوهی آموزشی سعی دارد که در گسترش مرزهای دانش و ورود به عرصه‌های جدید نیز گام‌های مؤثر و مفیدی بردارد.
 
رسالت و دیدگاه
 
رسالت و رویکرد اصلی دانش پژوهی آموزشی به کار بردن دانش برای حل مشکلات آموزشی و رفع آن‌ ها می باشد.
 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر توسعه آموزش پزشکی:
http://zums.ac.ir/find-79.23886.64909.fa.html
برگشت به اصل مطلب