آمار- شاخص های آماری
اینفوگرافی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/29 | 
فایل اینفوگرافی شاخص های ده گانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان در چهار دهه انقلاب اسلامی 
نشانی مطلب در وبگاه آمار:
http://zums.ac.ir/find.php?item=8.13672.40185.fa
برگشت به اصل مطلب