آمار- مدیر اداره آمار
مدیر اداره آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/22 | 
مدیر اداره آمار : سحر ولیمقدم زنجانی
مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت
شماره تماس:  33156397-024       33424777-024
آدرس ایمیل: sahar_vmz@zums.ac.ir

 
نشانی مطلب در وبگاه آمار:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=8.14338.30955.fa
برگشت به اصل مطلب