آمار- فرایندهای اداره آمار
فرایند پاسخگویی مکاتبات حوزه آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/24 | 
فرایند پاسخگویی مکاتبات حوزه آمار
نشانی مطلب در وبگاه آمار:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=8.15984.35555.fa
برگشت به اصل مطلب