وب دا- کرونا ویروس جدید
بزرگترین دستاورد طرح شهیدسلیمانی پیشگیری از ورود به پیک بعدی بیماریست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/27 | 

رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان تاکیدکرد؛

بزرگترین دستاورد طرح شهید سلیمانی پیشگیری از ورود به پیک بعدی بیماریست
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در جلسه ستاد کرونای استان بزرگترین دستاورد طرح محله محور شهید قاسم سلیمانی پیشگیری از پیک بعدی بیماری کرونا عنوان کرد و افزود: باید به سمتی پیش برویم که سیستم بهداشت و درمان به استانداردهای بالا در کنترل بیماری برسد.

به گزارش وب دا - زنجان؛ دکتر پرویز قزلباش رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان شنبه ۲۷ دی ماه در شصت و نهمین جلسه ستاد استانی مبارزه با کرونا که به ریاست دکترحقیقی استاندار زنجان و دکترحریرچی معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش برگزار شد؛  ضمن ارائه گزارش تحلیلی از آخرین وضعیت روند بیماری کرونا در استان گفت: طبق آخرین آمار میزان بستری های روزانه و هفتگی و میزان فوتی ها در چند هفته اخیر در استان روند نزولی داشته است.

وی انجام آزمایشهای سرپایی را از کارهای بزرگ و موثر در کاهش میزان بیماری عنوان کرد و افزود: در استان زنجان اصل بر بیماریابی و انجام تستهای سریع و توجه به حوزه سرپایی همچنین ایزوله بیماران و قطع زنجیره بیماریست و استان زنجان که به عنوان پایلوت آزمایشگاهی در کشور می باشد توانست به موفقیتهایی در این زمینه دست یابد؛ و با افزایش تستهای سریع امکان بیماریابی افزایش داشته است.

وی از اجرای فرایند رهگیری در تیم مراقبتی نیز گفت و افزود: فرایند رهگیری بیماری از سه حلقه تشکیل شده است که با شناسایی یک مورد مثبت رهگیری اعضای خانواده که زیر یک سقف زندگی می کنند و افرادی که در محیط کاری در تماس با فرد مثبت بوده اند و همچنین افرادی که در یک هفته گذشته با فرد مثبت در تماس بوده اند مورد بررسی قرار میگرد .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت:  در حال حاضر به ازای هر یک فرد مثبت هفت ونیم نفر از اطرافیان رهگیری می شوند که موردانتظار ۱۰ نفر می باشد.

رئیس ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در ادامه با تاکید بر اینکه تلاش سیستم بهداشت و درمان استان این است که به سمتی برود که در عین حال که بیماری کرونا را کنترل می کنیم سایر خدمات ارائه شود از نقش بارز و ارزشمند خیرین در حمایت و همراهی حزوه سلامت قدر دانی نمود و اظهار کرد: از ابدای بیماری بیش از ۳۵۰۰ تخت قرنطینه آماده شده بود که بیش از ۱۰۰۰ بیمار در نقاهتگاههای استان مورد مراقبت قرار گرفتند .
نشانی مطلب در وبگاه وب دا:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=89.18638.55268.fa
برگشت به اصل مطلب