وبدا- سلامت و اخبار
روز شمار هفته سلامت: 24-18 فروردین 1391

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1390/12/27 | 

 

 روز شمار هفته سلامت: 24-18 فروردین 1391

 

 

  o جمعه 18/1/1391 سالمندی، ورزش و سلامت معنوی

  o شنبه 19/1/1391 سالمندی و آموزش همگانی

  o یکشنبه 20/1/1391 سالمندی و حوادث و بلایا

  o دوشنبه 21/1/1391 سالمندی و شهرهای دوستدار سلامت

  o سه‌شنبه 22/1/1391 سالمندی، سلامت و همکاری‌های بین‌بخشی

  o چهار شنبه 23/1/1391 سالمندی و مراقبت در برابر بیماری‌ها

  o پنج‌شنبه 24/1/1391 سالمند ی و کرامت اجتماعی

نشانی مطلب در وبگاه وبدا:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=89.5167.6097.fa
برگشت به اصل مطلب