مرکز آموزشی درمانی ولیعصر-  نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات
پذیرش و بررسی پیشنهادات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  کارکنان هر سازمان به دلیل داشتن نظرات، افکار و خلاقیتهای متنوع و متفاوت، با ارزش ترین سرمایه ها به حساب می­آیند. مدیریت مشارکتی می تواند به این سرمایه متناسب با خصوصیات و روحیات آنها، هویت ببخشد. ارزش دادن به اندیشه ها، پیشنهادها، خلاقیت ها، آموزش و مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیریهای امور سازمان به فعال سازی آنها برای تحقق کارآمدتر و اثربخش تر اهداف سازمانی کمک می­کند

  نظام پیشنهادها سیستمی است که می­توان از فکر و اندیشه های کارکنان برای مسئله یابی، چاره جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست .

برای مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید . 

  نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=9.5817.7713.fa
برگشت به اصل مطلب