معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- بعد دفاع و تسویه حساب
تسویه حساب

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
بعد دفاع  و مراحل تسویه حساب
 
  • ارائه ۴ نسخه چکیده فارسی کادربندی شده و ۴ نسخه چکیده کادربندی شده انگلیسی (تایید شده) با امضاهای اصل به معاونت آموزشی پزشکی عمومی/دستیاری
  • تهیه ۳ جلد از پایان نامه صحافی شود جلد پایان نامه برای کارورزان ( زرشکی) و برای دستیاران ( سرمه ای) جهت استاد  راهنما ، دانشجو ، کتابخانه مرکزی (هر کدام یک جلد )
  • ارائه فایلهای گزارش نهایی در قالب ۲ عدد CD  به معاونت پژوهشی و کتابخانه مرکزی. در هر CD موارد ذیل بایستی وجود داشته باشد:
* فایل پروپوزال تصویب شده در کمیته اخلاق (word و pdf)
* فایل گزارش نهایی مطابق با دستورالعمل اعلام شده در سایت معاونت پژوهشی دانشکده (word و pdf)

ارائه چکیده پایان نامه فارسی و انگلیسی کادر بندی شده (word و pdf)                        
* داده های خام
SPSS داده های پایان نامه
 
  • بارگذاری مستندات ذیل در سمات به عنوان فایل پیوست :
 * فایل های نهایی پایان نامه مصوب (word و pdf). در کادر توصیف مختصر THESISنوشته شود.
لازم است محتوای فایل پیوست « ۳ترجمان دانش» که در جلسه دفاع ارائه شده است و به تایید استاد راهنما یا مشاور و داوران رسیده است در صفحه آخر فایل پایان نامه اضافه شود. همچنین متن پیام تایید شده ترجمان دانش در سایت دانشگاه به آدرس ترجمان دانش ثبت گردد و کد رهگیری دریافت شده در هنگام تسویه نهایی به کارشناس ترجمان دانش ارائه شود.
 *در مورد طرح های تحقیقاتی لازم است محتوای فایل پیوست « ۳ترجمان دانش» که به تایید ناظر و داور طرح رسیده است در صفحه آخر فایل گزارش طرح اضافه شود، همچنین متن پیام تایید شده ترجمان دانش در سایت دانشگاه به آدرس ترجمان دانش ثبت گردد و کد رهگیری دریافت شده در هنگام تسویه نهایی به کارشناس ترجمان دانش ارائه شود.
 *صورت جلسه دفاع با فرمت pdf . در کادر توصیف مختصر VIVAنوشته شود.
 *فایل اسکن فهرست هزینه ها با فرمت pdf . در  کادر توصیف مختصر CostTableنوشته شود.
 * مقاله نشر شده (در صورت انتشار)  با فرمت pdf  . درکادر توصیف مختصر Article نوشته شود.
 *صورت حساب خدمات تخصصی خارج از دانشگاه در صورتیکه در مصوبه پروپوزال ذکر شده باشد با فرمت  pdfو در کادر توصیف مختصر Billنوشته شود.
 *نامه موافقت معاونت پژوهشی دانشگاه در صورت دفاع پیش از موعد  ۶ماهه دانشجو با فرمت  pdfو در کادر توصیف مختصر Approvedنوشته شود.
 
 توجه: لازم به ذکر است دانشجویانی که پایان نامه آنها از طریق مراکزتحقیقاتی تصویب گردیده است بایستی علاوه بر موارد فوق یک جلد پایان نامه صحافی شده اضافی به همراه CD  برای مرکز فوق ارائه نمایند.


 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
http://zums.ac.ir/find-95.23629.64186.fa.html
برگشت به اصل مطلب