سامانه ملی اطلاعات زیست پزشکی و سلامت- تاریخچه
تاریخچه فعالیت‌های مرتبط

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در اینجا به اختصار تاریخچه فعالیت‌های مرتبط با شکل‌گیری بستر و تفکر سامانه ارائه می گردد:

   

  سال70-1369

  موضوع ایندکس مدیکوس فارسی مطرح و اقداماتی در این خصوص بعمل آمد

  سال 1371

  طرحی بعنوان نظام نوین آماری شکل گرفت که طی آن فرم های جمع آوری طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها نیز تدوین و براساس آن اطلاعات مربوطه گردآوری گردید.

  سال 75-1372

  در ادامه روند شکل گیری نظام و جریان اطلاعاتی طرح هایی به صورت پراکنده در خصوص جمع آوری و دسته بندی اطلاعات مربوط به تعداد، کیفیت پایان نامه ها و تهیه شناسنامه اجرا گردید.

  سال 78-1376

  طرح نظام نوین اطلاع رسانی تهیه و تدوین گردید که طی آن 12 پایگاه ملی اطلاعات شکل گرفت, پایگاه های اطلاعاتی پزشکی موجود مجموعه ای الکترونیکی از فهرست کاربرگه های اطلاعاتی اعم از مشخصات کتابخانه ای،‌ نشریات ادواری لاتین، فهرستگان کتب، پایان نامه ها، طرح های تحقیقاتی، محققان علوم پزشکی، اصطلاحنامه، مراکز شنیداری و دیداری، لوح های فشرده نوری، واحدهای مدارک پزشکی می باشند.

  سال 1378

  نیاز روز افزون به اطلاعات و سامان دادن به اطلاعات تولید شده موجب گردید بخش خصوصی نیز وارد این حوزه گردد . مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور نیز پس از شکل گیری یکسری اقداماتی را در این زمینه بعمل آورد .

 

  سال 1382

  با مطرح شدن طرح تکفاب این موضوع با راهکارهای جدید تر و به صورت متمرکز پیگیری گردید.

 

  سال 1384 تا کنون

  معاونت تحقیقات و فناوری برنامه هایی را در زمینه ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت ها و جمع آوری اطلاعات در دستور کارخود قرار داد و اقدام به پیاده سازی و اجرای سامانه ملی اطلاعات زیست پزشکی و سلامت نمود.

  

نشانی مطلب در وبگاه سامانه ملی اطلاعات زیست پزشکی و سلامت:
http://zums.ac.ir/rds/find-1.38.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب