سامانه ملی اطلاعات زیست پزشکی و سلامت- اهداف شکل‌گیری سامانه
اهداف و زمینه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اهداف و زمینه‌ها

  •   ایجاد بانک جامع اطلاعات علمی کشور به صورت خودکار و مداوم
  •   افزایش سرعت دستیابی به داده‌های علمی و پژوهشی کشور برای پژوهشگران داخلی و خارجی
  •   هدایت و راهنمایی پژوهشگران برای دستیابی به داده‌های مورد نیاز
  •   تقویت همکاری بین پژوهشگران مراکز علمی و پژوهشی کشور
  •   بررسی و رتبه‌بندی خودکار منابع اطلاعاتی و افراد با توجه به شاخص‌های تعریف شده
  •   جلوگیری از انجام طرح‌ها و تحقیقات موازی و دوباره‌کاری در مراکز مختلف
  •   جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی مانند ارایه یک طرح یا مقاله به مراکز مختلف
  •   آموزش و ترغیب مراکز تولید کننده محتوای علمی به رعایت استانداردهای انتشار و تبادل داده‌ها
  •   امکان آمارگیری و داده‌کاوی در محتوای اطلاعاتی گردآوری شده و کمک به تصمیم‌گیری مسوولان

نشانی مطلب در وبگاه سامانه ملی اطلاعات زیست پزشکی و سلامت:
http://zums.ac.ir/rds/find-1.39.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب