اعضا - فرهاد رمضانی بدر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد رمضانی بدر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک ramazanibadr@zums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى http://www.zums.ac.ir
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل فرهاد رمضانی بدر
آخرین رشته تحصیلى آموزش پرستاری
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی دکترا
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +98 35230059
دورنگار
نشانی زنجان- بلوار حاج مهدوی- پردیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان- دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی
صندوق پستی
شهر Zanjan
کشور ایران
:: ::