اعضا - کوروش امینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کوروش امینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پرستاری کارشناسی همدان همدان ایران 1376
2 کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، بهداشت روان شهید بهشتی تهران ایران 1379
3 دکتری پرستاری (Ph.D) علوم پزشکی تهران تهران ایران 1392
:: ::