کارگروه امنیت
ردیف شرح وظایف کارگروه امنیت
1. تدوین بندهای امنیتی در قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات، به تفکیک سخت افزار، شبکه، ارتباطات، نرم افزار، خدمات پشتیبانی
2. بررسی استانداردهای امنیتی در حوزه های مرکز داده، شبکه،سخت افزار و نرم افزار
3. تدوین طرح جامع مدیریت بحران و  پدافند غیرعامل در حوزه فناوری اطلاعات سازمان
4. تست امنیت سامانه های دانشگاه با هماهنگی حراست به صورت محرمانه و ارائه گزارش محرمانه به فناوری اطلاعات
5. بررسی دستورالعمل ها و استانداردهای مرتبط با حوزه امنیت و ارائه راهکارهای لازم در خصوص پیاده سازی آنها
6. تحقیق و مطالعه درخصوص ابزارهای جدید امنیتی
7. تدوین استانداردهای خرید در حوزه امنیت، نرم افزار، سخت افزار، شبکه(آنتی ویروس ،Security Center، UTM، خدمات پشتیبانی حوزه امنیت، آموزش)
8. شناسایی شرکتهای فعال در زمینه امنیت، نوع خدمات آنها و تایید صلاحیت فنی شرکتها
9. تولید  و جمع آوری مطالب آموزشی در زمینه آموزشهای عمومی و تخصصی امنیت با هماهنگی کارگروه آموزش
10. مستند سازی اقدامات صورت گرفته و ارائه گزارشات لازم جهت طرح در شورای عالی فناوری اطلاعات.