[صفحه اصلی ]    
:: صفحه اصلی سایت دانشگاه ::
بخش‌های اصلی
ریاست مرکز::
معاون مرکز::
روابط عمومی::
واحد مدیریت حوادث::
آمبولانس های دولتی و خصوصی::
آموزش و پژوهش::
اداره امور پایگاهها::
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی::
دبیرخانه کارگروه حوادث غیرمترقبه::
کنترل عفونت::
اخبار::
دارو و تجهیزات ::
اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات::
امور رفاهی::
اطلاعیه ها::
آمار و اطلاعات::
تماس با ما::
آلبوم تصاویر::
::
نظرسنجی
در صورت استفاده از خدمات اورژانس 115 استان زنجان میزان رضایت شما در چه حد می باشد؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
   
..
:: معرفی ::
 | تاریخ ارسال: 1398/4/19 | 
علی اصانلو

سمت : مسئول بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

مدرک تحصیلی : کارشناس فوریت های پزشکیخط مشی کنترل کیفیت در اورژانس پیش بیمارستانی :
کاهش زمان رسیدن بربالین مددجویان وسرعت درارائه خدمات
 افزایش میزان رضایتمندی مددجویان
بهبود کیفیت خدمات ارائه شده
ارتقاءسلامت جامعه، ازطریق فرهنگ سازی واطلاع رسانی صحیح درخصوص خدمات اورژانس
 بهبود کارائی مرکزدرجریان فعالیتهای جاری وهمچنین درهنگام بروزبحران ها ازطریق بهبود ساختارهای اداری و ارتباطی
استفاده ازمجهزترین ناوگان وبهترین پرسنل فنی اورژانس درارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی
 ارائه مشاوره لازم و انجام مراقبت های پزشکی با استفاده ازتوان علمی پزشکان باتجربه وفناوری ارتباطی نوین  کارکنان مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی مددجویان را عضوی ازخانواده خود دانسته وضمن رعایت منشورحقوق بیماران،کلیه اقدامات پیش بیمارستانی لازم رامطابق با استانداردهای روز، درجهت نجات بیماران ومصدومان وکاهش عوارض جسمی وروحی آنها صورت می دهند.


(اعتباربخشی ( ACCREDITATION
برنامه اعتبار بخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات موثر پزشکی را فراهم می نماید و به عنوان یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با سایر اولویت های وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی ، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار ، همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و توجه به زیر ساخت های پژوهشی به ویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است .

اعتبار بخشی چیست؟
به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت ، محوربودن مددجویان  و بهبود امنیت مددجویان و کارکنان تأکید دارد «اعتباربخشی » برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می شود.
خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز برروی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن، اساس (اعتباربخشی) راتشکیل میدهد.
یکی از اهداف اصلی اعتباربخشی تامین، حفظ و ارتقای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان می باشد. بارزترین حقوق انسان ها حق ایمن بودن از خطرات و آسیب ها، هنگام دریافت خدمات است.


فوایداعتبار بخشی:
 • تغییر رفتار ایجاد می کند.
 • تعهد را به کیفیت بالا میبرد.
 • ارتباطات را در اورژانس پیش بیمارستانی تقویت میکند
 • مشارکت را تقویت میکند .
اهداف اعتباربخشی:
 • جایگزینی مدل اعتباربخشی به جای ارزشیابی پایگاه های تحت پوشش بطور سلیقه ای
 • ارتقای مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در پیش بیمارستانی
 • تضمین ایمنی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت
 • اجرای فرآیندهای درمانی مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفتن پیامدهای سلامت
 • یاری رساندن به مدیران و رهبران مرکز در عمل به وظایف خطیر خود و در حوزه مراقبتی
 • ارائه الگوی نظارتی یکپارچه جهت اطمینان از ارائه خدمات مراقبتی کیفی ، ایمنی و مبتنی بر شواهد علمی روز
 • ایمنی و بیمار محوری در کنار ارتقای کیفیت خدمات
 • پیگیری مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در سطح اورژانسپیش بیمارستانی
 • بازدید و پایش اقدامات انجام شده واحدها و پایگاه های پیش بیمارستانی از نظر مستندات اعتباربخشی
::
برای مشاهده کل مطالب بخش معرفی اینجا را کلیک کنید.
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی Emergency Operation Center

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی