Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معاون آموزشی::
اداره آموزش::
معرفی رشته داروسازی::
گروههای آموزشی::
امور هیات علمی::
آموزش داروسازی عمومی::
تحصیلات تکمیلی::
امور دانش آموختگان::
اساتید همکار::
عملکرد آموزشی::
برنامه شورای آموزشی::
برنامه کاری آموزش::
واحد مشاوره دانشجویی::
دفتر توسعه آموزش (EDO)::
::
جستجو در این بخش

جستجوی پیشرفته
..
لینکهای مفید

سیستم آموزش سما

..
:: کمیته مشورتی دانشجویی ::
 | تاریخ ارسال: 1398/3/12 | 
کمیته های دانشجویی نهادهایی هستند متشکل از دانشجویان داوطلب و علاقه مند که شرایطی مناسب برای دانشجویان فراهم می آورد تا بتوانند به ارتقاء و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور کمک کند. لذا کمیته توسعه آموزش(EDO) دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به اقدام به تشکیل کمیته مشورتی دانشجویی نمود تا بستری ساختاریافته جهت دریافت ایده ها و نظرات دانشجویان در راستای ارتقاء آموزش دانشکده فراهم آورد. کمیته مذکور مشتمل بر نمایندگان کلیه ورودی های دانشجویی می باشد که توسط انتخاب آن ورودی جهت انتقال نظرات و پیشنهادات، انتخاب و معرفی شده اند. اعضای کمیته مشورتی دانشجویی در حال حاضر به شرح ذیل می باشد:  

خانم/آقای :
  • امیرمهدی زنگارکی – ورودی سال 97 دانشکده داروسازی زنجان
  • محمد حسین محمدی – دانشجوی ورودی سال 96 دانشکده داروسازی زنجان
  • فاطمه نورسته - دانشجوی ورودی سال 96 رشته داروسازی پردیس بین الملل علوم پزشکی زنجان
  • سجاد بنی اسدی - دانشجوی ورودی سال 95 دانشکده داروسازی زنجان
  • علی صادقیان - دانشجوی ورودی سال 95 رشته داروسازی پردیس بین الملل علوم پزشکی زنجان
  • مصطفی قهرمانی - دانشجوی ورودی سال 94 دانشکده داروسازی زنجان
  • آرتین محمدی - دانشجوی ورودی سال 94 رشته داروسازی پردیس بین الملل علوم پزشکی زنجان
  • مهدی اللهیاری - دانشجوی ورودی سال 93 دانشکده داروسازی زنجان
  • فاطمه دبیرزاده - دانشجوی ورودی سال 92 دانشکده داروسازی زنجان
  • شیوا خورشید - دانشجوی ورودی سال 92 رشته داروسازی پردیس بین الملل علوم پزشکی زنجان
::