Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی گروه::
معرفی گروه::
اعضای گروه::
آموزش::
پژوهش::
توانمندیهای گروه::
گالری تصاویر::
لینکهاو کتاب های مفید::
آرشیو اخبار::
تماس با ما ::
صفحه اصلی دانشکده::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
زیربخش‌های پایگاه
..
:: شرح وظایف اعضائ هیئت علمی ::
 | تاریخ ارسال: 1399/12/24 | 
شرح وظایف اعضاء هیئت علمی آموزشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت درمان
و آموزش پزشکی:
توسعه نیروی انسانی بدون توجه به اعضای هیئت علمی و تبدیل آنها از عناصر مستقل به عناصر موثر و بدون افزایش کارایی و در
عین حال حفظ و ارتقاء انگیزه، نشاط و نوآوری آنها امکان پذیر نخواهدبود.
دستیابی به توسعه ای پایدار و مداوم در وحله اول منوط به باور داشتن نیاز به این توسعه در بین اعضای هیئت علمی و نیز در بین
تصمیم گیران آموزشی و پژوهشی کشور است. در توسعه نیروی انسانی در بخش های آموزشی و پژوهشی هماهنگی بین نیازهای
دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و موسسات وابسته که بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه، دانشکده، موسسه گروه بدست آمده
باشد و نیز وظایف فرد به عنوان عضو هیئت علمی از ضرورتها است.
فعالیتهای اساسی اعضای هیئت علمی( طبق ماده ۰۱آ یین نامه استخدامی)
-۱آموزشی (نظری و عملی )
-۲پژوهشی
-۳توسعه فردی
-۴فعالیتهای اجرایی و مدیریتی
-۵ارائه خدمات بهداشتی درمانی، تخصصی و ارتقاء سلامت
-۶فعالیت های تخصصی در خارج از دانشگاه
-۷فعالیتهای فرهنگی
ساعات حضور:
-۱عضو هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی: ۵۴ساعت در هفته
-۲تمام وقت غیر جغرافیایی ۴۴ساعت
-۳نیمه وقت: ۲۴ساعت
-۰آموزش:
آموزش شامل تدریس دروس نظری، عملی، کارگاهی، آزمایشگاهی و آموزش بالینی خواهد بود. قبول مسئولیت استاد راهنما یا
مشاور دانشجویان، سرپرستی پایان نامه ها، تدریس و یا شرکت در کنفرانس های آموزشی گروه، تدوین و طراحی برنامه های
درسی و آزمایشگاه، بازنگری برنامه های آموزشی و دروس، طرح روشهای امتحانی و برگزاری امتحانات، شرکت در برنامه های
آموزشی عموم مردم، تولید نرم افزارها و لوح های فشرده چند رسانه ای نیز از جمله فعالیت های آموزشی یک عضو هیئت علمی
خواهد بود.
فعالیتهای آموزشی :
الف- واحدهای آموزشی: هر واحد آموزشی بصورت ۱۱واحد نظری و یا معادل آن در طول یک نیمسال تحصیلی
ب-تعداد واحد موظف اعضای هیئت علمی آموزشی بدون وظایف مدیریتی : ۱۴تا ۱۱واحد و در صورت داشتن وظایف مدیریتی
بسته به نوع مسئولیت اجرایی طبق آیین نامه استخدامی متفاوت خواهد بود
ج- فعالیتهای آموزشی شامل موارد زیر می باشد:
-۱دروس تئوری یا عملی
-۲مشاوره و راهنمایی دانشجویان
-۲سرپرستی پایان نامه یا سمینار
-۳آموزش بالینی: راند آموزشی در بخش بستری – آموزش درمانگاهی – اتاق عمل یا هرگونه اعمال مشابه مانند اندوسکوپی
،؛آنژیوگرافی ، اکوکاردیدگرافی ، تشخیصی آزمایشگاهی- سرپرستی کارآموزی و کارورزی بخش پزشکی اجتماعی – شرکت فعال
در گراند راند و گزارش صبحگاهی- کشیک شب – آنکالی- ارائه ژورنال کلاب- کنفرانسها
-۳ارائه سمینار – آموزش مداوم- برگزاری کنفرانسها و کارگاههای آموزشی ویژه اساتید و دانشجویان و کارکنان
-۴طراحی سوال و برگزاری آزمون
-۵نوشتن طرح دوره
-۶مشارکت در برنامه ریزی آموزشی
-۱پاسخگویی به سوالات علمی دانشجویان طبق جدول برنامه ریزی
-۲آموزش:
فعالیت های تحقیقاتی شامل بررسی اولویت های پژوهشی، اجرای طرح های پژوهشی، راه اندازی آزمایشگاه های تحقیقاتی، ارائه
مقاله در سمینارها و همایش های داخلی و خارجی، چاپ و انتشار مقالات، کتب علمـی و ترجمه کتب، اختراع و ابتکار جدید و ارائه
فعالیت های نوین در حیطه های مختلف می باشد. در این ارتباط همکاری با مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و صنایع داخلی
و خارجی و ارائه طرح های مشترک و اخذ گرانت و جذب منابع مالی خارج از دانشگاه باید مدنظر قرار گرفته شود.
:توسعه فردی -۳
تلاش به منظور افزایش توانایی های فردی(دانش و مهارت ها) یک عضو هیئت علمی که عهده دار مسئولیت های مدرس،
پژوهشگر، درمانگر و حفظ سلامت جامعه خواهد بود، می باشد. اعضای هیئت علمی می باید براساس نتایج حاصل از ارزشیابی
سالیانه خود سعی در برنامه ریزی به منظور رفع کاستی های احتمالی و از بین بردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و نیز به روز
نمودن آگاهی های عمومی و تخصصی خود بنمایند. در این ارتباط گذراندن دوره های کوتاه مدت و میان مدت داخلی و خارجی،
شرکت در همایش ها و کارگاه های مختلف و آموزش از راه دور باید در نظر گرفته شود. عضو هیئت علمی موظف است در سنوات
مشخص شده رتبه علمی بالاتر را کسب نماید و علاوه بر ارتقاء دانش فردی مهارت های لازم را جهت انتقال دانش خود به فراگیران
را کسب نماید.
-۴فعالیت های اجرایی و مدیریتی:
با توجه به ساختار دانشگاهها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پذیرش مسئولیت های اجرایی و مدیریتی یکی از
وظایف مهم اعضای هیئت علمی که توانایی این امر را دارند می باشد. در این ارتباط قبول مسئولیت های مختلف در بخش، گروه،
دانشکده، بیمارستان و دانشگاه، عضویت در شوراها و کمیته های مختلف، قبول مسئولیت در حوزه های ستادی وزارت متبوع و
شوراها و مجامع آن، مشارکت در برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک از اهم این وظایف می باشد.
با توجه به آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی ، داوری مقالات، طرح ها و پایان نامه های پژوهشی و ویراستاری مجلات و کتب
علمی از مقولات دیگر فعالیت های اجرایی استت
:ارائه خدمات درمانی و ارتقاء سلامت -۵
در دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی برخی از اعضای هیئت علمی وظیفه مستقیم ارائه خدمات درمانی را بر عهده دارند، ولی
بطور کلی اعضای هیئت علمی این دانشگاهها به نحوی در ارتقاء سلامت جامعه نقش دارند. در ارتباط با ارائه خدمات درمانی، انجام
برنامه های ویزیت بیماران در بخش و درمانگاه، انجام عمل های جراحی مختلف، شرکت در تیمهای جراحی، انجام مشاوره های
پزشکی، انجام امور پاراکلینیکی مختلف(شامل فعالیتهای آزمایشگاهی، رادیولوژی، اندوسکوپی، اعمال تشخیصی قلب و عروق و...)
و شرکت در برنامه های کشیک شبانه(آنکالی) از اهم این فعالیت ها می باشند.
-۶فعالیت های تخصصی در خارج از دانشگاه:
ارائه خدمات غیر مستقیم در ارتباط با تخصص و شغل فرد با انتظاری که از او می رود در این حیطه قرار می گیـرد. این خدمـات
می تواند به موسسـه آموزشـی و یا جامعـه ارائه گردد. از این فعالیت ها می توان مشارکت در انجمن ها و گروه های حرفه ای، ارائه
خدمات مشاوره ای علمی و تخصصی به جامعه، شرکت در گردهمایی ها و مواردی از این قبیل را نام برد.
-۷فعالیتهای دینی ،فرهنگی، اجتماعی ::
هر عضو هیئت علمی بایستی با توجه به پشتوانه اعتقادی فرهنگی و علمی خود در ارتقا و تحکیم مبانی دینی و خودباوری ملی و
اعتماد به نفس کارکنان ،همکاران ،دانشجویان و انتقال تجارب علمی و هدایت آنها ،جهت رفع مشکلات د حد امکان فعالیت نمایند و
نوع فعالیتهای این حیطه و نحوه امتیاز بندی بر اساس آیین نامه ارتقا محاسبه می شود
 
دفعات مشاهده: 304 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
برای مشاهده کل مطالب بخش شرح وظایف اعضائ هیئت علمی اینجا را کلیک کنید.