مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان

edc

بایگانی بخش اخبار حوزه مرکز مطالعات

:: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور با کسب دو مدال طلا، دو نقره و دو برنز در دو بخش انفرا - 1401/6/24 -
:: برگزاری اولین‌نشست کارگروه پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزش علوم‌پزشکی دانشگاه - 1401/6/14 -
:: پخش هم­زمان همایش انجمن آموزش پزشکی اروپا AMEE ۲۰۲۲)) لیون فرانسه - 1401/6/10 -
:: برگزاری کارگاهی با عنوان "سلامت معنوی و رفتار آکادمیک" - 1401/6/10 -
:: برگزاری کارگاهی با عنوان "روش­های ارزیابی بالینی" - 1401/6/10 -
:: برگزاری کارگاهی با عنوان "دانش پژوهی و فرایند­نویسی ۱۴۰۱" - 1401/6/10 -
:: برگزاری کارگاهی با عنوان "تدوین طرح درس" - 1401/6/10 -
:: برگزاری کارگاه با عنوان "ارزیابی مبتنی بر محل کار" - 1401/6/5 -
:: برگزاری کارگاه با عنوان "روش­های طراحی سؤال­های چند گزینه­ای و تحلیل آزمون" - 1401/6/5 -
:: برگزاری کارگاه با عنوان "اصول طراحی پرسشنامه در پژوهش­های آموزشی" - 1401/6/5 -
:: برگزاری کارگاه با عنوان "مدیریت اثر­بخش کلاس درس " - 1401/6/5 -
:: برگزاری "اولین سمینار علمی و تخصصی آپرین" - 1401/6/5 -
:: پخش زنده همایش انجمن آموزش پزشکی اروپا (AMEE ۲۰۲۲) - 1401/6/3 -
:: پنجمین جلسه کمیته پژوهش در آموزش بیست و پنج مردادماه برگزار گردید. - 1401/5/30 -
:: هشتمین کارگاه از برنامه کارگاهی چهارمین دوره مشترک و مقدماتی توانمند­سازی آموزشی در سطح کلان منطقه شش آمایشی کشور - 1401/5/30 -
:: هفتمین کارگاه از برنامه کارگاهی چهارمین دوره مشترک و مقدماتی توانمند­سازی آموزشی در سطح کلان منطقه شش آمایشی کشور - 1401/5/30 -
:: ششمین کارگاه از برنامه کارگاهی چهارمین دوره مشترک و مقدماتی توانمند­سازی آموزشی در سطح کلان منطقه شش آمایشی کشور - 1401/5/30 -
:: پنجمین کارگاه از برنامه کارگاهی چهارمین دوره مشترک و مقدماتی توانمند­سازی آموزشی در سطح کلان منطقه شش آمایشی کشور - 1401/5/30 -
:: برگزاری چهارمین دوره آموزشی مشترک در سطح کلان منطقه شش آمایشی کشور - 1401/5/25 -
:: برگزاری کارگاه آموزشی در سطح کلان منطقه ۶ آمایش کشور به صورت وبینار با عنوان - 1401/5/15 -
:: برگزاری کارگاه آموزشی در سطح کلان منطقه ۶ آمایش کشور به صورت وبینار با عنوان - 1401/5/15 -
:: برگزاری کارگاه آموزشی در سطح کلان منطقه ۶ آمایش کشور به صورت وبینار با عنوان "زبان بدن و کاربرد آن در تدریس" - 1401/5/15 -
:: برگزاری کارگاه آموزشی در سطح کلان منطقه ۶ آمایش کشور به صورت وبینار با عنوان "مدیریت و رهبری تغییر" - 1401/5/15 -
:: دکتر صبوری رئیس مرکز مطالعات (EDC) : اهمیت هماهنگی و پیگیری به موقع عملکرد کارگروه مطابق با برنامه عملیاتی مدون - 1401/5/15 -
:: دکتر زراعتی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان: اهمیت انجام ارزیابی اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی یکی از اولویت های اول معاونت - 1401/5/15 -
:: بازدید دکتر زراعتی معاون آموزشی از مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC) - 1401/5/12 -
:: برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان - 1401/5/10 -
:: برگزاری چهارمین دوره مشترک و مقدماتی توانمند­سازی آموزشی در کلان منطقه شش آمایشی کشور - 1401/5/6 -
:: چهارمین جلسه کمیته پژوهش در آموزش در مرکزEDC - 1401/5/3 -
:: «بازدید از مرکز آموزشی و درمانی آیت الله موسوی جهت پایش برنامه جامع مدون عملکرد سیستم آموزشی» - 1401/5/1 -
:: «بازدید از مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی جهت پایش برنامه جامع مدون عملکرد سیستم آموزشی» - 1401/4/28 -
:: برگزاری جلسه واحد یادگیری مهارتهای بالینی، کمیته دانشجوئی توسعه آموزش - 1401/4/25 -
:: «بازدید از مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج) جهت پایش برنامه جامع مدون عملکرد سیستم آموزشی» - 1401/4/25 -
:: برگزاری اولین جلسه کمیته پژوهش در آموزش در سال ۱۴۰۱ - 1401/4/22 -
:: برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان - 1401/4/21 -
:: برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان - 1401/4/16 -
:: «سومین جلسه کارگروه اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی در بازدید از مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی» - 1401/4/15 -
:: «ششمین بازدید کارگروه اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی از مرکز آموزشی و درمانی آیت الله موسوی» - 1401/4/14 -
:: «پنجمین بازدید کارگروه اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی از مرکز آموزشی و درمانی آیت الله موسوی» - 1401/4/13 -
:: برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان " دانش پژوهی آموزشی مقدماتی" - 1401/4/9 -
:: «دومین جلسه کارگروه اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی در بازدید از مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج)» - 1401/4/7 -
:: اولین جلسه کارگروه واحد ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی - 1401/4/6 -
:: «سومین بازدید کارگروه اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی از مرکز آموزشی و درمانی آیت الله موسوی» - 1401/4/1 -
:: «اولین جلسه کارگروه اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی در بازدید از مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج)» - 1401/4/1 -
:: برگزاری کمیته دانشجوئی توسعه آموزش، واحد یادگیری مهارتهای بالینی - 1401/3/28 -
:: برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان.... - 1401/3/28 -
:: قابل توجه دستیاران محترم - 1401/3/28 -
:: برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان - 1401/3/22 -
:: بیست و سومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با آرمان آموزش پزشکی در گذر از دوران کرونا برگزار شد - 1401/3/22 -
:: جلسه " هماهنگی کارگروه حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم" - 1400/12/15 -
:: دومین جلسه تشریح ابعاد کلان پروژه بازنگری کوریکولوم‌های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1400/12/7 -
:: جلسه مشترک کارگروه آموزش پاسخگو با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی استان، بهزیستی و اداره محیط زیست - 1400/12/7 -
:: برگزاری جلسه کمیته برنامه‌ریزی آموزشی - 1400/11/13 -
:: برگزاری سومین دوره کارگاهی تخصصی و مشترک در سطح کلان مطقه شش آمایشی کشور - 1400/11/13 -
:: برگزاری سومین دوره کارگاهی پودمانی در بستر سامانه نوید دانشگاه - 1400/11/13 -
:: برگزاری جلسه کمیته پژوهش در آموزش - 1400/11/9 -
:: برگزاری جلسه بررسی فعالیتهای کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای در سامانه hop - 1400/11/9 -
:: فعال سازی ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ - 1400/10/23 -
:: برگزاری داوری و امتیازدهی طرح‌های دانش پژوهی آموزشی پانزدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری - 1400/10/22 -
:: برگزاری جلسه «تشریح ابعاد کلان پروژه بازنگری کوریکولوم‌های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1400/10/22 -
:: برگزاری جلسه کارگروه توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه - 1400/10/15 -
:: برگزاری جلسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید - 1400/10/9 -
:: برگزاری ۴ جلسه تخصصی توسط کمیته پژوهش در آموزش در پاییز ۱۴۰۰ - 1400/10/7 -
:: برگزاری بیست و سومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی - 1400/9/20 -
:: برگزاری جلسه کلان منطقه واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی - 1400/9/14 -
:: فراخوان چهارمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی - 1400/9/13 -
:: برگزاری دوره کارگاه های حضوری آزمون های استدلال بالینی - 1400/9/8 -
:: برگزاری جلسه کارگروه آموزش مجازی - 1400/9/1 -
:: برگزاری جلسه کارگروه ارزیابی وارزشیابی اساتید - 1400/9/1 -
:: برگزاری جلسه کارگروه واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی - 1400/8/5 -
:: برگزاری چهارمین جلسه کمیته دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی - 1400/8/1 -
:: برگزاری دومین جلسه کارگروه اجرائی سازی اقدامات سیاستی حوزه آموزش پاسخگو - 1400/8/1 -
:: برگزاری جلسه کارگروه توسعه کار آفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم - 1400/8/1 -
:: برگزاری اولین جلسه کارگروه اجرائی سازی اقدامات سیاستی حوزه آموزش پاسخگو - 1400/7/7 -
:: برگزاری جلسه حضوری- وبیناری کارگروه آموزش مجازی - 1400/6/30 -
:: برگزاری دهمین جلسه آموزشی و بازدید دوره ای دفاتر توسعه آموزش - 1400/6/30 -
:: برگزاری نهمین جلسه آموزشی و بازدید دوره ای دفاتر توسعه آموزش - 1400/6/30 -
:: برگزاری هشتمین جلسه آموزشی و بازدید دوره ای دفاتر توسعه آموزش - 1400/6/30 -
:: برگزاری هفتمین جلسه آموزشی و بازدید دوره ای دفاتر توسعه آموزش به صورت مجازی - 1400/6/29 -
:: برگزاری جلسه کمیته پژوهش در آموزش - 1400/6/24 -
:: برگزاری جلسه کارگروه بازمهندسی ساختار های دانش محور در سطح دانشگاه - 1400/6/23 -
:: برگزاری ششمین جلسه آموزشی و بازدید دوره ای دفاتر توسعه آموزش به صورت مجازی - 1400/6/22 -
:: برگزاری پنجمین جلسه آموزشی و بازدید دوره ای دفاتر توسعه آموزش به صورت مجازی - 1400/6/22 -
:: برگزاری چهارمین بازدید دوره ای دفاتر توسعه آموزش به صورت مجازی - 1400/6/20 -
:: برگزاری سومین بازدید دوره ای دفاتر توسعه آموزش در سال ۱۴۰۰ به صورت مجازی و آنلاین - 1400/6/20 -
:: برگزاری جلسه واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی - 1400/6/17 -
:: برگزاری جلسه کارگروه آموزش مجازی - 1400/6/15 -
:: برگزاری دومین جلسه آموزشی و بازدید دوره ای دفاتر توسعه آموزش - 1400/6/15 -
:: برگزاری اولین بازدید دوره ای از دفاتر توسعه آموزش دانشگاه در سال ۱۴۰۰ - 1400/6/15 -
:: برگزاری جلسه کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه - 1400/6/15 -
:: برگزاری جلسه واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی - 1400/6/7 -
:: برگزاری جلسه کارگروه ارزشیابی اساتید - 1400/6/7 -
:: برگزاری کارگروه "مشترک آموزش و تحقیقات دانشگاه - 1400/6/4 -
:: برگزاری سومین جلسه کمیته تخصصی دانشگاهی دانش‌پژوهی - 1400/6/4 -
:: بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۶ در راستای تأمین عرصه آموزش جامعه‌نگر دانشجویان - 1400/6/4 -
:: برگزاری دومین جلسه کمیته تخصصی دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی - 1400/6/4 -
:: برگزاری اولین نشست غیرحضوری کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور و اتاق فکر دانشگاه - 1400/6/4 -
:: برگزاری اولین جلسه شورای دانش پژوهی آموزشی - 1400/6/4 -
:: جلسه اولین نشست کارگروه مشترک آموزش و تحقیقات و فناوری (مرجعیت علمی) - 1400/6/4 -
:: برگزاری اولین جلسه کمیته تخصصی دانشگاهی دانش‌پژوهی - 1400/6/4 -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1