برگشت به دانشگاه علوم پزشکی زنجان
   [صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: صفحه اصلی سایت شبکه :: صفحه ویژه کرونا :: اخبار شبکه بهداشت  ::  ستاد شبکه ::  مرکز بهداشت :: پشتیبانی :: تماس با ما :: میز خدمت ::
:: بایگانی بخش عملکرد: ::
:: کمیته بررسی نسخ شهرستان طارم برگزار شد - 1394/2/15 -
:: فراخوان واگذاری داروخانه های مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان طارم - 1393/11/23 -
:: برگزاری کمیته بررسی نسخ دارویی شبکه بهداشت طارم - 1393/8/19 -
وب سایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم